De procedure Copernicus kan aanzien worden als het Monster van Loch Ness : velen praten erover, weinigen hebben hem echter kunnen aanschouwen ….
Waarover gaat het?


Ondanks wat sommigen de leden van het NSPV willen doen geloven, hebben we nog steeds 3 procedures hangende bij de Brusselse rechtbank : 2 zaken bij de rechtbank van Eerste Aanleg, een derde bevindt zich “reeds” op het niveau van het Hof van Beroep.

Dit dossier wordt jammer genoeg “gegijzeld” door de overbezetting van de rollen bij de Brusselse rechtbanken.

Dit is ook de reden waarom wij niet in staat zijn regelmatig een update te verschaffen, maar het NSPV blijft - in samenspraak met zijn advocaten - dit dossier opvolgen en heeft in geen geval de procedures stop gezet.

Wij zullen niet nalaten meer informatie te verschaffen van zodra er zich belangrijke ontwikkelingen voor onze leden voordoen.


OPEN