Geachte leden van de NSPV-afdeling Mechelen,

 

Op 24 januari 2020 werden er binnen het NSPV (provincie Antwerpen) verkiezingen gehouden.

Zo ook voor onze afdeling Mechelen.  Er diende een nieuwe voorzitter gekozen, en een nieuw werkend (stemgerechtigd) lid.  Bijkomend dienden ook een aantal provinciale mandaten verkozen te worden.

Lees meer...

Het NSPV provincie Antwerpen nodigt u allen uit op haar volgende provinciale infovergadering.

Lees meer...

Beste Allemaal,

Het jaar 2020 zal voor altijd in onze geschiedenisboeken blijven staan als een Annus Horribilis.

Na een moeilijke aanzet die getekend werd door een aanslepende regeringsvorming en het stijgend aantal gewelddaden tegen ambulanciers, brandweer en politie krijgt in maart onze maatschappij een zware klap door het uitbreken van het COVID 19 virus in België.

Na een heel aarzelende aanpak, ook voor de politiemedewerkers, blijkt al vrij snel dat drastische maatregelen zich opdringen. Reeds heel snel in de eerste golf heeft het virus ons een aantal collega’s brutaal ontnomen.

Lees meer...

Net zoals de rest van de wereld zit België in een bijzondere crisis. Deze bijzondere periode vraagt van iedereen een aanpassing in zijn privé – en beroepsleven.

Lees meer...

Conform het statuut en het ARIO van het NSPV VZW wordt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 op de Algemene Vergadering verkiezingen georganiseerd. 

Lees meer...

Uitnodiging voor het banket, toegankelijk voor onze leden van NSPV Limburg.

Lees meer...

Na onze succesvolle kersttrip naar Keulen in 2017 bezoekt het NSPV Limburg op algemeen verzoek opnieuw een leuke kerstmarkt in Duitsland. Deze keer brengt de reis ons naar het mooie Düsseldorf. Gelieve 19 en 20 december 2019 aan te kruisen in jullie agenda.

Lees meer...

Op 25 oktober vond er een Basisoverlegcomité en een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk plaats binnen de zone Kempenland (BOC Pol 124).

Lees meer...

Beste leden,

De voorbije dagen zijn er diverse vakbondsacties doorgegaan waaraan tot op heden enkel de afgevaardigden hebben deelgenomen, enkele leden en sympathisanten niet te na gelaten. Het ging er soms wel heftig en voor kritiek vatbaar aan toe maar veel actiemogelijkheden hebben we als ‘flikken’ niet echt. ( lees de ARRO 2021-03/Harde acties-realiteit )

Lees meer...

Beste

Veelvuldig krijgen we vragen over collega’s die Covid-19 positief getest worden of collega’s die als high-risk bestempeld worden voortvloeiend uit contacten op het werk of in de privé. In overleg met onze Nationale Voorzitter proberen we alles eens duidelijk, overzichtelijk weer te geven aangepast aan de richtlijnen dd 21.10.2020.

De regelgeving is hierbij klaar en duidelijk en heel gemakkelijk onder te verdelen in 4 groepen:

Lees meer...

De covid-19 crisis bracht dagelijks een leger politieagenten op de been die, zowel in uniform als in burgerkledij, de ondankbare taak kregen te patrouilleren en overtreders van de door de regering en experten opgelegde maatregelen op te sporen en te verbaliseren.

Lees meer...

Actie in gemeenschappelijk front aan LPA BruNat.

Lees meer...

Uitnodiging voor het banket, toegankelijk voor onze leden van NSPV Limburg en Vlaams-Brabant.

Lees meer...
 • Provinciaal Voorzitter - Houben Aldo
  gsm 0479/56 88 23
  aldohouben1@me.com
 • Provinciaal Secretaris -


  • Voorzitter afdeling Asse - 
   gsm 

  • Voorzitter afdeling Leuven - Lamproye Sven
   gsm 0497/05 76 53
   lamproyesven@telenet.be
  • Voorzitter afdeling BruNat- De Keyzer Martin
   gsm 0497/53.25.01
   S014399@telenet.be
  • Provinciaal afgevaardigde gepensioneerden -Boon Jan
   gsm 0475/91 33 72 - tel 016/25 30 12
   janjboon@skynet.Be

We hebben vandaag maandag 4 oktober 2021 het tragische nieuws vernomen van het overlijden van collega Nick Campe, gewaardeerd motorrijder van de Politiezone Oostende.

Lees meer...

Vorige week kregen we vanuit verschillende eenheden binnen de provincie terechte bezorgdheden ivm de administratieve afhandeling van transmigranten.

Lees meer...

Nico Claeys

Kandidaat werkend lid afdeling Brugge NSPV West-Vlaanderen

Lees meer...

Gino Geldhof

Kandidaat werkend lid afdeling Brugge NSPV West-Vlaanderen

Lees meer...
OPEN