De laatste dagen ontvangen wij meerdere vragen uit de FGP’s, van collega’s die in bovental geplaatst zijn.
Hun vrees is dat zij de speelbal worden van de overheid die hen zo maar zonder reden naar een andere FGP kunnen herplaatsen.

Uw vakorganisatie heeft deze vraag gesteld op het begeleidingscomité van 20 oktober 2015.

HCP Alwin Lox heeft duidelijk gezegd dat :

  • De collega’s die een plaats hebben in bovental, ook op die plaats blijven zitten. Het betreffen weliswaar plaatsen in een uitdovingskader maar er is geen sprake van dat deze mensen het slachtoffer worden van de toekomstvisie van de overheid.
  • Een concreet voorbeeld : een CP die momenteel in een FGP deel uitmaakt van een onderzoeksteam en in bovental geplaatst wordt omdat zijn functie in feite moet ingenomen worden door een inspecteur, zal gewoon zijn werk blijven doen op die betreffende stoel. Wanneer hij echter beslist om weg te gaan of met pensioen, dan pas zal zijn plaats open gesteld worden voor een inspecteur.

Dus niemand in bovental zal herplaatst worden omdat er ergens anders structurele tekorten zijn.

Het is dus niet de bedoeling de goede werking binnen de FGP’s in gevaar te brengen door mensen die in bovental zijn binnen de FGP’s te gaan herplaatsen.

Opgelet: een gewone herplaatsing binnen dezelfde FGP om een operationele reden (vb. Nieuw team, taskforce,...) behoort wel tot de mogelijkheden.

Carlo Medo
Vast afgevaardigde


OPEN