Het NSPV pleit voor een globaal veiligheidsbeleid los van de eigenheid van iedere zone en/of dienst. Het dreigingsniveau 2+ blijft gehandhaafd maar de veiligheidsmaatregelen worden opgedreven ongeacht de beslissing van het OCAD. 
De bestaande veiligheidsmaatregelen zullen worden aangevuld met volgende 5 bijkomende punten:

 

  • Een dringende risicoanalyse in alle politiezones op 3 niveaus, het personeel, de infrastructuur en de opdrachten.
    De minister dringt aan op het nemen van structurele maatregelen op korte en lange termijn.
  • De voorbereiding voor de aankoop van de wapens en de opleiding van de agenten van politie moet zo snel mogelijk starten.
  • De aankoop van nieuwe collectieve wapens aangepast aan de huidige dreigingssituatie.
  • Een initiatief om de wet zo te wijzigen dat de minister kan bepalen dat het wapen kan worden gedragen bij woon-werkverkeer of zelfs 24/24.
  • Onmiddellijk een werkgroep samenstellen die de minimale veiligheidsnorm zal bepalen voor commissariaten en bepaalde opdrachten. In het HOC van volgende week zullen hieromtrent reeds tijdelijke richtlijnen worden bepaald.

Het NSPV zal strikt nagaan of de gemaakte afspraken worden nageleefd.