In het kader van onze interne werkgroep “agenten van politie” en ingevolge de lopende onderhandelingen tot verbetering van het agentenstatuut organiseert het NSPV voortaan een wekelijkse “permanentie agenten” waar alle betrokkenen terecht kunnen met hun vragen gerelateerd aan het agentenkader.

Deze “permanentie agenten” is contacteerbaar iedere dinsdag van 10:00 u tot 15:00 u via het telefoonnummer 02/6446500 of via het emailadres agent@nspv.be

U kan tussen die tijdstippen ook terecht op onze nationale zetel bij één van volgende collega’s: 

  • Houben Aldo (Nederlandstalig coördinator) 
  • Legein Sandra
  • Moerman Tony
  • Dewit Danny

Ik hoop met dit nationaal contactpunt voor deze specifieke beroepsgroep tegemoet te komen aan de verzuchtingen van onze leden‐agenten.

Carlo Médo
Nationaal Voorzitter


OPEN