Vrijdag 18 december werd een Algemene Vergadering gehouden om over te gaan tot de verkiezing van het voorzitterschap van onze vereniging. 

 

Hierbij hebben wij het voorrecht u mede te delen dat de Heer Carlo MEDO met overgrote meerderheid werd verkozen tot Nationaal Voorzitter.

Betrokkene is reeds gedurende meerdere jaren vast afgevaardigde bij het NSPV voor de provincies Vlaams Brabant en Limburg.

In overeenstemming met onze reglementen en statuten, zal betrokkene de Heer Gert COCKX vervangen vanaf 01 januari 2016 als Nationaal Voorzitter van het NSPV.

In deze eindejaarsperiode, bieden wij u samen met alle medewerkers van het NSPV onze beste wensen aan voor 2016.

WENSEN

Jérôme AOUST
Nationaal Secretaris Verantwoordelijk Leider


OPEN