Met een mengeling van verbijstering en verontwaardiging hebben wij, de leden en sympathisanten van de VZW NSPV, kennisgenomen van de recente berichtgeving rond de afschaffing van het medisch pensioen.

Des te meer verontrustend is het feit dat deze beslissing in de media wordt gepresenteerd alsof er een consensus bestaat tussen alle betrokken partijen, waaronder de regionale overheden, Defensie, de Politie, en het Spoor.

Het is met grote bezorgdheid dat we vernemen dat "Volgens een gezamenlijke mededeling van de ministers zijn alle betrokken werkgevers en de vakbonden mee in het verhaal". Hoe valt het te rijmen dat VZW NSPV, dé vakbond die het hart en de stem van het Politiepersoneel vertegenwoordigt, nooit in dit besluitvormingsproces is geraadpleegd?

Deze handelswijze is niet alleen een schending van het vertrouwen, maar ook een duidelijk bewijs van de minachting van de overheid voor jullie, de onverschrokken dienaars van de wet. Het is onaanvaardbaar dat beslissingen die zo'n ingrijpende impact hebben op jullie werk en leven in de schaduw worden genomen, zonder jullie stem te horen, zonder jullie inspraak.

Wij staan zij aan zij met jullie in deze strijd voor rechtvaardigheid, transparantie en respect. We zullen niet toestaan dat jullie rechten worden vertrapt en jullie stemmen worden genegeerd. Wij eisen dat VZW NSPV onmiddellijk en volledig wordt betrokken bij alle gesprekken en beslissingen die jullie toekomst aangaan.

We roepen alle betrokken instanties op om hun houding te herzien en de ware betekenis van partnerschap en dialoog te erkennen. Het is tijd om de tafel te delen, om te luisteren en gehoord te worden, om samen te werken aan een oplossing die recht doet aan de offers en de inzet van ons politiepersoneel.

We zullen deze strijd voortzetten, met verhoogde vastberadenheid en strijdlust, indien nodig. Onze eenheid is onze kracht, en onze vastberadenheid is onwrikbaar. Voor jullie, voor ons, voor de rechtvaardigheid.

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.