Gisteren stelden we de vraag op sociale netwerken: zullen de minister van Binnenlandse Zaken en de #BeGov hun beloften nakomen met betrekking tot de tweede fase van de sectorale politieonderhandelingen in 2024?

De kwestie stond op de agenda van het Onderhandelingscomité 588 van vandaag.

Het is nu duidelijk: de minister en haar collega's verschuilen zich achter een mogelijk en zeer hypothetisch antwoord van de Unie van steden en gemeenten over deze tweede fase van de onderhandelingen voor een sectorale opwaardering van de #politie zoals voorzien in het memorandum van overeenstemming!

Ik twijfel tussen 'Huichelarij' of 'klucht' om het gedrag te beschrijven van degenen die beweren het land op federaal niveau te 'besturen'. De zeven #Vivaldi-partijen hebben het democratische debat sinds het begin van de zittingsperiode in beslag genomen, dus we hadden deze nieuwste trucjes van hen helaas moeten verwachten.

Het is allemaal goed en wel dat de heren Ongena en De Croo verkondigen dat ze "met opgeheven hoofd naar de verkiezingen kunnen gaan", maar hun bedrog en dat van hun collega Verlinden is voor ons allemaal duidelijk en we zullen het ons herinneren als het zover is !

Carlo Médo - Nationaal Voorzitter

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.