Het vonnis van de Brusselse politierechtbank van 5 december 2023, waarbij drie politieagenten werden veroordeeld tot gevangenisstraffen, waarvan slechts enkele voorwaardelijk, heeft de politiewereld geschokt. Het vonnis kwam er na een proces over een achtervolging door de straten van Brussel waarbij de bestuurder van de achtervolgde motor en zijn passagier om het leven kwamen.

De feiten werden vanmorgen dringend besproken in onderhandelingscomité 587 van de politiediensten. En de sociale partners hebben niet nagelaten erop te wijzen dat de burgerlijke partijen in deze zaak de EDA (Dossiers d'agrément des procédures policières) als basis voor hun pleidooien hebben gebruikt.

Deze EDA's moeten dus dringend worden behandeld. Er is geen ruimte voor een interpretatie van de teksten die ertoe zou leiden dat politieagenten die gewoon de procedures hadden gevolgd zoals ze waren aangeleerd, voor de rechter zouden komen te staan.

De voorbeelden zijn talrijk:

Wat zou er gebeuren met politieagenten die een dringende, prioritaire escorte voor de premier verzorgen als er een ernstig ongeluk gebeurt? Zou de urgentie en prioriteit van de missie door de rechtbank worden erkend?

Hoe zit het met een Code 3 overbrenging van gevangenen waarbij een ernstig ongeluk plaatsvindt?

Hoe zit het met een overbrengingsdienst van gedetineerden met code 3 waarbij een ernstig ongeval plaatsvindt? Wat was de prioriteit van de missie en dus van de spoedrit die de rechtbank kon vragen? Hoe belangrijk was het om op tijd te komen voor de zitting, zoals onlangs in de pers werd vermeld door advocaten en magistraten die klaagden over veelvuldige vertragingen?

Hoe zit het met de overbrengingen door de "GOTTS"-diensten, die naar verluidt onder de noemer "prioriteit" vallen en die onlangs nog verantwoordelijk waren voor het overbrengen van de verdachten in het "Terro"-proces naar Justitia?

Hoe zit het met het gebruik van tasers, dat tot ongemak of zelfs de dood kan leiden als een rechtbank oordeelt dat de apparatuur niet is gebruikt zoals idealiter is uitgelegd in het EDA (bijv. bij 3 MP)?

Er zijn vandaag de dag nog zoveel onbeantwoorde vragen, maar we moeten dringend met praktische oplossingen komen als we willen dat politieagenten bepaalde missies niet weigeren, of ze op zijn minst met prioriteit en/of urgentie uitvoeren met het oog op de risico's die ze lopen, zowel voor hun fysieke veiligheid als voor hun juridische toekomst.

De autoriteit heeft toegezegd met spoed een lijst te verstrekken van de BE's die zullen worden onderzocht. Deze EDA's zullen zo snel mogelijk worden onderzocht, maar de huidige periode bemoeilijkt de zaken en de analyse vereist nauwgezetheid.

De vakbonden NSPV en VSOA hebben hun stakingsaanzegging opgeschort. Wordt vervolgd

Carlo Médo - Nationaal Voorzitter Thierry Belin – Nationaal Secretaris

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.