In navolging van het protocol inzake de loononderhandelingen en in navolging van de debatten op niveau van het openbaar ambt, heeft de overheid besloten een gunstig gevolg te geven aan de toekenning van een telewerkvergoeding.

Het NSPV heeft altijd getracht een regeling uit te werken die gunstig is voor alle medewerkers.

Het basisprincipe is dat telewerk in principe voor elke medewerker van toepassing is, onafgezien enkele specifieke uitzonderingen.

De modaliteiten en regeling van het telewerk, is een bevoegdheid van de lokale overheden.

Het toe te kennen bedrag bestaat uit twee onderdelen:

  • Doe je het equivalent van 7.36 hr telewerk per kalendermaand, dan ontvang je 20 euro voor het gebruik van jouw internet.
  • Doe je het equivalent van 4 dagen telewerk per kalendermaand, dan ontvang je een geïndexeerd bedrag van 33.78 euro voor allerlei onkosten en ongemakken.

Dit betekent concreet dat wie 4 dagen telewerkt per kalendermaand een totaalbedrag van 53.78 euro aan telewerkvergoeding zal ontvangen.

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.