Deze aanzegging belangt de volgende diensten en data:

De leden van de federale politie van DGR/GRG.

Deze staking begint op 22 februari 2016 om 23:59 uur en eindigt 29 februari 2016 om 07:01 uur. Gedurende deze periode zal de staking alle mogelijke vormen hebben.

De reden van deze stakingsaanzegging is de volgende:

Het "Kanaalplan" als gevolg van de beslissing van de overheid, openbaar gemaakt op 19 november, werd geactiveerd voordat enig overleg plaatsvond en zonder enig respect voor de wet Welzijn en Veiligheid op het werk.

Gedetacheerde personeelsleden die (in)direct werkten aan de strijd tegen terrorisme. Kregen vrijdag een telefoontje om zich maandag naar Molenbeek te begeven om daar hun dienst aan te vangen. Zonder enige informatie over de aard van en de voorwaarden van de opdracht.  Deze informatie kregen zij enkel via de media.

  • Wij eisen dat de federale regering onmiddellijk de nodige maatregelen neemt alvorens de opdracht te laten uitvoeren alsook de betrokken collega's afdoende informeert over de arbeidsomstandigheden.
  • Wij eisen ook dat er monetaire sociale maatregelen worden genomen tegen de onverwachte kosten die de brutale uitvoering van deze politieke beslissing veroorzaakt.
  • Wij eisen de ontwikkeling van een procedureel kader dat moet worden gevolgd in verband met de vrijwel zekere voortzetting van een dergelijke operatie.
  • Wij eisen de oprichting van een uniform systeem voor de afwikkeling van de gevallen van sociale aard.