Naar aanleiding van de berichtgeving die in verscheidene kranten is verschenen wenst het NSPV hierop te reageren in naam van haar leden en alle Antwerpse politiemensen.
De politiek en de media doen uitschijnen dat er een grote malaise is binnen het politiekorps van de politiezone Antwerpen.
Er wordt beweerd dat 10% van de politieambtenaren hun boekje te buiten zouden gaan. Zoiets wordt zomaar geponeerd, zonder enige bewijslast hierover.

Volgens ons veralgemeent men te snel en worden de feiten niet op een objectieve wijze benaderd.
Steeds wordt het woord van de persoon die de feiten aanklaagt voor waarheid aangenomen.
De politieman/vrouw heeft niet de mogelijkheid om te reageren of zijn weerwoord wordt niet gepubliceerd. Dit leidt tot heel wat psychologische stress bij de politiemensen en het psychosociaal risico is dan ook aanwezig.
Ook de leiding onthoudt zich van enige commentaar om de sereniteit van het (eventuele) intern of gerechtelijk onderzoek niet te schaden.
Maar zo gaat alles een eigen leven leiden en wordt er vanuit gegaan dat wat er in de media is verschenen de waarheid is.
Wij hebben weet dat er binnen het korps van de politiezone Antwerpen wel degelijk aan het uitdragen van de correcte waarden wordt gewerkt. Er is immers een integriteitsbeleid.
De werkgroep integriteit is hier speciaal voor opgericht. Uit alle geledingen wordt personeel aangetrokken om uit te dragen dat racisme en geen respect voor diversiteit, niet wordt getolereerd door de korpsleiding.
Komt er nog eens bij dat de politieman/vrouw het steeds zeer moeilijk heeft om bij een onderzoek door intern toezicht de feiten in de juiste context geplaatst te krijgen omdat men klager gelooft.
Tevens worden zij redelijk snel geschorst en dreigt een ontslag als de feiten (zeer) ernstig zijn. De politiemensen worden zeer goed gecontroleerd en ter dege opgeleid. Er wordt hen duidelijk gemaakt dat zulke excessen niet kunnen. Jaarlijks dienen zij verscheidene opleidingen te volgen om gepast en juist tussen te komen

De politiemensen zijn dan ook zeer verbolgen dat dit alles nu zo wordt uitvergroot.

Vanuit bepaalde politieke hoeken krijgen we te horen dat de wijkagent er niet meer zou zijn, wat een onterechte opmerking is. Deze is nog steeds aanwezig en vormt trouwens de hoeksteen van gans het korps.

De politiemensen beseffen zeer goed dat collega’s die echt in de fout zijn gegaan dienen gestraft te worden doch nu worden de medewerkers van het gehele Antwerpse korps aan de schandpaal genageld en dat is echt niet aanvaardbaar !

Wij hopen verder heel vlug uitgenodigd te worden door de voorzitter van het respectievelijke basisoverlegcomité om deze problematiek uit te klaren en eventueel maatregelen te nemen, mocht er zich op basis van een objectieve risicoanalyse al een probleem stellen binnen het korps.

 

 

Médo Carlo

Nationaal voorzitter

De Gent Tom

Provinciaal voorzitter Antwerpen