Tijdens het onderhandelingscomité heeft de minister van Binnenlandse Zaken het volgende voorstel gedaan:

- Hau1, B1, M1, O2 (?): +75 € netto/maand

- Calog B en B+: +75 € netto/maand

- Aspiranten inspecteurs: starten terug in de B1 opleidingsschaal

- Overige schalen van het operationele kader, exclusief O7/O8: 37,5 € netto/maand

De minister koppelt haar voorstel echter aan een budgettaire fasering, waarbij zij aangeeft dat zij 75 miljoen beschikbaar heeft (fase 1), maar nog overleg moet plegen met haar partners of op een andere manier een tweede enveloppe voor hetzelfde bedrag moet vinden (fase 2). Deze onderhandeling kan pas plaatsvinden ten vroegste ... 2024-2025.

Het gemeenschappelijk front besloot:

  1. Dat de bedragen veel te laag zijn om aan jullie verwachtingen te voldoen;
  2. Dat er geen garantie is voor de "tweede fase", ondanks het engagement van de minister;
  3. Dat de door de minister voorgestelde werkmethode niet onze zienswijze is.

Daarom werd de vergadering geschorst in afwachting van een verbeterd en concreet voorstel van de minister tegen dinsdagochtend. Het gemeenschappelijk front heeft ook voorgesteld om een protocol op te stellen over de toekomst van de NAVAP regeling.

Vincent HOUSSIN

VSOA Politie

Carlo MEDO

NSPV

Joery DEHAES

ACV Politie

Luc BREUGELMANS

ACOD-LRB

OPEN