Tijdens de onderhandelingen van 06 november 2019 heeft de overheid een voorstel van GPI gedaan betreffende de overdracht van de verlofdagen van 2019 en de brugdagen voor 2020.

De overheid wenst terug te komen op de reglementaire basis, zijnde overdracht tot einde maart.

Na discussie is er door de overheid een kleine toegeving gedaan en wordt uitzonderlijk de overdracht van het verlof van 2019 toe te laten tot eind april 2020.

Wat betreft de brugdagen zal enkel een brugdag worden voorzien op 22 mei 2020.

De drie andere dagen van wettelijke en reglementaire feestdagen die op een zater- of zondag vallen worden bij op de verloffiche geplaatst.
Onze vakbond heeft ook geijverd om de brugdag van 20 juli 2020 als brugdag te krijgen doch de overheid wenst dit niet te doen en blijft bij hun standpunt.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.