Na lange debatten werd heden in het onderhandelingscomité voor de politiediensten besloten dat er een globale regeling zal gehanteerd worden voor het personeel Calog C en calog niveau B+.

Zij zullen in een uitdoofscenario hun huidige functie binnen het labo kunnen blijven uitoefenen.

Voor zij die willen zal er een mogelijkheid geboden om in te stappen in een opleiding Hinp bijzondere specialisatie.

De overheid zal verder communiceren met de betrokken personeelsleden.

Het NSPV waakt verder over de belangen van het personeel.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.