Looncorrectie : Stand van zaken

Het KB zal op 26 juni 2019 in het staatsblad verschijnen. Dit houdt in dat het volledige dossier van de looncorrectie (loonsverhoging,….) in uitvoering gaat en dit vanaf 1 juli 2019. Iedereen zal krijgen waar hij/zij recht op heeft.

Een aantal personeelsleden worden vooraf betaald. Hierbij is er een probleem omdat de berekening van hun loon voor de maand juli reeds halverwege juni is gebeurd. Dit is nodig omdat iedereen zijn wedde elke maand tijdig ontvangt. Dit is al jaren het geval. Dit kan niet anders. Hun weddefiche voor de maand juli wordt dan definitief. Op dat moment was het KB nog niet van kracht en mocht SSGPI de looncorrectie nog niet doorvoeren. Daarom zullen zij op hun weddefiche vaststellen dat de looncorrectie voor de maand juli nog niet in orde is. Dit zal zo snel als mogelijk geregulariseerd worden. Het kabinet van Binnenlandse Zaken (HCP Tom De Saveur) bevestigt dit. Er volgt een infoflash Fed Pol

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.