Skip to Content

NSPV - SNPS

Hierna kan u de verschillende documenten raadplegen in verband met het dossier "pensioen"

bijgewerkt met nieuwe info - 24 februari
Voor onze leden en collega's die ingeschreven zijn voor het vergelijkend examen sessie 2015 voor aspirant-hoofdinspecteurs van politie bevat het bijgevoegde document (klik op bovenstaande link) heel wat nuttige informatie!

De provinciale politieschool PIVO in Asse organiseert op zaterdag 28 februari een gratis infodag met workshops om de kandidaten beter voor te bereiden op het selectietraject.

Vooraf inschrijven is wel vereist. Dat kan via pivo.politie@vlaamsbrabant.be.
Het NSPV informeert u!

Tot op heden zijn niet alle bedieningen bij de ethische commissie ingevuld. Daarom wordt een 2e oproep gelanceerd waarbij ook werkende leden kunnen postuleren voor zover zij geen mandaat bekleden zoals bepaald in art. 95 ARIO (lid van de raad van bestuur, provinciaal voorzitter of secretaris, vertegenwoordiger van een pijler of afdelingsvoorzitter). 

Pdf in bijlage

Onze beste wensen voor een gezond en voorspoedig 2015 !by Dr. Radut