Skip to Content

NSPV - SNPS

Hierna kan u de verschillende documenten raadplegen in verband met het dossier "pensioen"

bijgewerkt met nieuwe info - 15 januari ! (Weldra nieuws ?)

Onze beste wensen voor een gezond en voorspoedig 2015 !

BInnen de vzw NSPV waakt de ethische commissie over de naleving van de beginselen omschreven in art. 2 van het ARIO. In dat verband kan de commissie ook optreden als verzoeningscommissie. 

Zie Pdf in bijlage

Grootschalige actie van 12 december wordt verplaatst naar 16 december.


by Dr. Radut