Skip to Content

NSPV - SNPS

Hierna kan u de verschillende documenten raadplegen in verband met het dossier "pensioen"

bijgewerkt met nieuwe info - 10 december ! (Heractiveren pensioendossier)

BInnen de vzw NSPV waakt de ethische commissie over de naleving van de beginselen omschreven in art. 2 van het ARIO. In dat verband kan de commissie ook optreden als verzoeningscommissie. 

Zie Pdf in bijlage

Grootschalige actie van 12 december wordt verplaatst naar 16 december.

Vele personeelsleden vragen zich af hoever het inmiddels staat met het pensioendossier.
Onze laatste berichtgeving dateert inderdaad al van 20 november 2014 toen de activiteiten van de technische werkgroep werden opgeschort.  Zie Pdf in bijlage 


by Dr. Radut