Skip to Content

NSPV - SNPS

Op 15 juli werd een HOC (Hoog Overlegcomité) en een OCP (Onderhandelingscomité) gehouden

In bijlage de verslagen in Pdf

Vorige week verscheen er een eerste verontrustend bericht in de media: de minister van Binnenlandse Zaken zou van plan zijn om de dienst die instaat voor de bewaking van de Koninklijke paleizen en het beschermingsdetachement van de SHAPE af te schaffen. Deze week vergrootte de stroom aan verontrustende berichten nog. Op basis van een uitgelekte nota vroegen enkele journalisten zich af of o.a. de cavalerie zal verdwijnen? Wat is er juist aan de hand?  Zie Pdf in bijlage

Hierna kan u de verschillende documenten raadplegen in verband met het dossier "pensioen"

bijgewerkt met nieuwe info - STANDPUNT NSPV - 22 mei

Het Nationaal Syndicaat voor Politie en Veiligheidspersoneel (NSPV) nam kennis van de verklaring die minister Jan Jambon in de Kamer heeft afgelegd.  Volgens het OCAD rust er op de feestelijkheden ‘slechts’ een dreiging niveau 2. De politiemensen gaan nog steeds gebukt onder een dreiging niveau 3.  Zie Pdf in bijlage.by Dr. Radut