Skip to Content

NSPV - SNPS

INTERSECTORALE STAKING OP DINSDAG 23 SEPTEMBER

 Op dinsdag 23 september houden de interprofessionele vakbonden een stakingsdag en een manifestatie te Brussel voor meer “sociale rechtvaardigheid”

De stakingsaanzegging “pensioen” voor de Geïntegreerde Politie werd opgeschort tot vrijdag 20 september om middernacht. Om voldoende druk te behouden na onze grote manifestatie van afgelopen donderdag heeft het gemeenschappelijk front de stakingsaanzegging gereactiveerd zodat deze terug van kracht is vanaf zaterdag 21/09.

De pensioenproblematiek van de politie kadert gedeeltelijk in de verschillende eisen en acties van die dag. Omwille van het gemeenschappelijk front met onze partners ACV/OD – ACOD en VSOA, verklaart het NSPV zich solidair. Daarom kunnen alle leden van het NSPV die op 23 september willen staken, aanspraak maken op een stakingsvergoeding.

Aangezien de acties van 23 september zich evenwel in een ruimere context situeren dan de specifieke pensioenproblematiek bij de politiediensten na het arrest van het grondwettelijk hof, zal het NSPV geen ordewoorden geven voor die dag.

Vergeet niet dat in geval u wettelijk bent gevorderd, u verplicht bent uw dienst uit te voeren (zie GPI 80). Als u niet bent gevorderd kan u op eender welk moment van die dag (23 september) in staking gaan.

Langs deze weg willen we graag even verduidelijken waarom het belangrijk is dat ook jij deelneemt aan onze manifestatie op 18 september te Brussel.

Deze problematiek gaat immers over jou toekomst, of je nu aan het begin of het einde van je loopbaan staat, of je nu behoort tot het operationeel kader of het Calog kader. 

Pdf en tekst in bijlage !

VTM JOURNAAL 17/8 om 19.00 Hr

Op 17 augustus deed zich (opnieuw) een tragisch ongeval voor waarbij 2 collega’s zwaar gekwetst werden. 

 Bekijk hier het VTM Journaal + pdf inbijlage

NIEUWSBRIEF NR 4 is verschenenby Dr. Radut