Skip to Content

NSPV - SNPS

Op 15 april heeft de regering het wetsontwerp ingediend bij het Parlement inzake de eerste overgangsmaatregel voor onze pensioenregeling. Ter herinnering : door deze maatregel zullen de politieleden die hun preferentiële pensioenleeftijd bereiken uiterlijk op 10 juli 2015, onder dezelfde voorwaarden met pensioen kunnen gaan als voor het arrest.

Zie Info NSPV en bijlage

Hierna kan u de verschillende documenten raadplegen in verband met het dossier "pensioen"

bijgewerkt met nieuwe info - 24 april

Hierbij in bijlage een mededeling van het algemeen vakbondsfront.!by Dr. Radut