Skip to Content

NSPV - SNPS

NIEUWSBRIEF Nr 3

In dit nummer :  Uitbetaling vakantiegeld, enz .......

Soloslim of vragen om miserie ?

De Nationale voorzitter licht zijn visie toe inzake het thema éénmanspatroulles.

Zie bijlage

Op 11 februari vond er in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers een hoorzitting plaats over de identificatie van politiemensen en het gebruik van camera’s door politiediensten.

Verslag in bijlage

 

NIEUWSBRIEF Nr 2

In dit nummer : Optimalisering van de politiediensten, fusies, sectoraal akkoord, enz......



by Dr. Radut