Skip to Content

NSPV - SNPS

Wij verhuizen op 10 en 11 september 2015 van onze burelen in de Bernheimlaan naar onze nieuwe locatie te Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe).  Tijdens de verhuisperiode kan u ons contacteren via GSM, de burelen zullen gesloten zijn.

Op 14 september 2015 zullen we u ontvangen in onze nieuwe kantoren gelegen te :

1932 ZAVENTEM, Romboutsstraat 1/011

Onze telefoonnummers blijven ongewijzigd.

 

Pensioendossier en non‐activiteit ‐ stand van zaken
 
Er rijzen regelmatig vragen van leden omtrent de stand van zaken met betrekking tot de tweede overgangsregeling.  Pdf in bijlage

Op 15 juli werd een HOC (Hoog Overlegcomité) en een OCP (Onderhandelingscomité) gehouden

In bijlage de verslagen in Pdf

Vorige week verscheen er een eerste verontrustend bericht in de media: de minister van Binnenlandse Zaken zou van plan zijn om de dienst die instaat voor de bewaking van de Koninklijke paleizen en het beschermingsdetachement van de SHAPE af te schaffen. Deze week vergrootte de stroom aan verontrustende berichten nog. Op basis van een uitgelekte nota vroegen enkele journalisten zich af of o.a. de cavalerie zal verdwijnen? Wat is er juist aan de hand?  Zie Pdf in bijlageby Dr. Radut