Skip to Content

NSPV - SNPS

Het FAX-nummer 02/644.67.93 is buiten gebruik. 

Gelieve voorlopig het FAX-nummer 02/650.01.39 te gebruiken

Hierna kan u de verschillende documenten raadplegen in verband met het dossier "pensioen"

bijgewerkt met nieuwe info - 20 november ! (Werkgroep pensioenen)

Vandaag vond de tweede vergadering plaats van de technische werkgroep ‘pensioendossier politie’.   Zie Pdf in bijlage.

Zoals aangekondigd in ons recentste NSPV-Infobericht vond vandaag de eerste vergadering plaats van de werkgroep in het kader van de pensioenproblematiek. Deze technische werkgroep werd voorgezeten door de kabinetschef van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Jambon.   Zie Pdf in bijlageby Dr. Radut