Skip to Content

NSPV - SNPS

Na exact 4 maanden gedwongen afwezigheid omwille van een gerechtelijk onderzoek dat werd opgestart op basis van een manifest lasterlijke klacht, heb ik vanaf 2 oktober mijn werkzaamheden voor onze vakbond hervat.

Zie pdf  in bijlage

Vandaag kwam het onderhandelingscomité (OCP) samen rond het agendapunt “agenten van politie”.

De verschillende representatieve vakorganisaties gaven toelichting omtrent hun analyse en verzuchtingen. De overheid deelde mee dat het een belangrijk en delicaat dossier betreft waar niet lichtzinnig mag overgegaan worden.  Zie nieuwsbrief

Vandaag werd door dhr DE MESMAEKER, voorzitter van het onderhandelingscomité, gemeld dat inzake de NAVAP :

  • Het advies van de Raad van State is uitgebracht;
  • Dat het advies geen fundamentele opmerkingen bevat
  • Dat de voorzitters van de representatieve vakorganisaties ASAP zullen uitgenodigd worden om het advies toe te lichten.

Verdere informatie is op dit moment niet beschikbaar.
We zullen niet nalaten om snel te communiceren zodra verdere informatie beschikbaar is.

Onderwerp : vacature vaste afgevaardigde.

 In bijlage een document in verband met de aanwerving van een vaste afgevaardigde voor de provincie West-Vlaanderen.by Dr. Radut