Net zoals de rest van de wereld zit België in een bijzondere crisis. Deze bijzondere periode vraagt van iedereen een aanpassing in zijn privé – en beroepsleven. 

Er werden dringende beslissingen genomen echter met wisselend resultaat.  Het NSPV kan U verzekeren dat we vandaag, nog meer dan ooit, waken over jullie belangen.  Wij zijn en blijven betrokken in de verschillende discussies op verschillende niveaus.  Wij worden geconfronteerd met een harde realiteit en werken mee aan oplossingen die specifiek aan onze functie gebonden zijn. 

Wij pogen zo goed als mogelijk een kwalitatieve ondersteuning te geven op het terrein om de verschillende maatregelen en de daaraan verbonden problemen tot uitvoering te brengen. Wij zijn er ons van bewust dat onze opdracht belangrijk is omdat ze bijdraagt om door deze crisis heen te geraken. 

Collega’s aspiranten in opleiding worden hier in het bijzonder door getroffenHet is dan ook logisch dat jullie vragen hebben over de opleiding (examens, veiligheid, benoeming, ...) 

Wij volgen op de voet alle beslissingen omtrent dit onderwerp. Maak gerust uw verzuchtingen, bezorgdheden, bekommernissen, … 

Dat kan via ons meldpunt 'aspiranten'.  U kan al uw aspirant-gerelateerde problemen op deze manier snel aan onze organisatie overmaken (ook voor niet-leden).

Daarnaast bieden wij exclusief aan onze leden ook individuele hulpverlening aan.
Wil jij ook lid worden van de enige representatieve a-politieke politievakvereniging? Klik hier.

Meldpunt Aspiranten

meldpunt

(snel en anoniem)

Ledenticket Aspiranten

ticket individuele hulpverlening

(alleen voor leden)

Samen sterk!

Alle (anonieme) inzendingen via het meldpunt worden verwerkt en een synthese wordt gemaakt om de overheden op hun verantwoordelijkheden te wijzen.  In principe wordt geen rechtstreekse feedback gegeven op deze inzendingen.
Uw melding wordt met discretie behandeld!


OPEN