Op het hoger overlegcomité van 18 november 2015 kreeg het NSPV kennis van een schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken voor een afwijking van de arbeidstijdsorganisatie en overdacht van verloven tot 31 mei 2016 voor medewerkers die gewerkt hebben in het kader van de terreurdreiging.
De vakbonden stellen begrip te hebben voor deze uitzonderlijke situatie.

Het NSPV stelt voor :

  • dat de reikwijdte van de afwijking van de arbeidstijdorganisatie beter omschreven wordt.
  • dat de verlenging van de periode voor het nemen van het verlof verder uitgebreid wordt voor heel de politie en dat de periode zelfs verlengd wordt.

Een bijkomende voorwaarde is:

  • Het dossier agenten binnen de 15 dagen naar de onderhandelingen brengen
  • Financiering van 500 Fte (federale politie) in fase 4 (problematiek afgedeelden)
  • Financiering in fase 5 van alle ontbrekende plaatsen in de Federale politie ( 3427 plaatsen)
  • En voorzien van het nodige budget voor de recrutering van 1400 FTE (nieuwe instroom) alsook bijkomende materiële middelen.


De overheid stelt voor het dossier voorlopig te schorsen tot vrijdag 20 november op het volgende HOC. De overheid is vandaag niet gemandateerd om zulke beslissing te nemen.
De voorzitter van het HOC zegt dat hij de Minister van Binnenlandse zaken zal vatten om de “eisen” kenbaar te maken maar dat ook de “kern” hierbij moet betrokken worden...

Het NSPV zal niet nalaten uw belangen te verdedigen.

 


OPEN