Volgende mededeling is ontvangen van Ministerie:

Het koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten ​(sectoraal akkoord) zal bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad van woensdag 26 juni 2019.